Kluby Młodego Programisty

Kluby Młodego Programisty to punkty warsztatowe, w których dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczą się programowania. Za darmo, w specjalnie zaaranżowanych salach, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, takie jak: tablety, zestawy robotów edukacyjnych, czy maty edukacyjne do nauki programowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy.

Centrum Mistrzostwa Informacyjnego

Dzięki realizacji Centrum Mistrzostwa Informatycznego tysiące uzdolnionych informatycznie uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji. W przyszłości wielu z nich ma szansę zostać laureatami olimpiad informatycznych, a niektórzy – podobnie jak Tomasz Czajka – stać się twórcami cyfrowego świata.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).