Zdjęcie przedstawiające scenariusz 15 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 15

Dzieci podczas zajęć zbudują postać z ruszającą się twarzą i wyposażą swojego robota w silnik, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję, nagrają dźwięki, które będą uruchamiały działanie robota, nauczą się rozpoznawać dźwięki świadczące o tym, że robot jest podłączony i sprawnie działa, nauczą się precyzować komunikaty, nagrywać je, wybiorą przysłowia lub powiedzenia, które wykorzystają.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 14 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 14

Dzieci podczas zajęć, zbudują żabę i wyposażą swojego robota w silnik, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję, dowiedzą się, jaka jest zależność między pozycją czujnika a działaniem robota, wstawią do kodu objaśnienia, nauczą się wnioski z przeprowadzanych przez siebie obserwacji i doświadczeń, będą bawić się świetnie podczas zawodów – Wyścigi żab.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 13 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 13

Dzieci podczas zajęć zbudują łódź podwodną i wyposażą swojego robota w silnik i czujnik ruchu, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję, dowiedzą się, jaka jest zależność między pozycją czujnika a działaniem robota, nauczą się synchronizować kilka programów w jeden, doskonalą umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania zadań z treścią, spróbują samodzielnie rozwiązywać zadania programistyczne, stworzą własną opowieść.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 12 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 12

Dzieci podczas zajęć zbudują olbrzyma, który podnoszony jest przez specjalną platformę, wyposażą swojego robota w silnik i czujnik odległości, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję, uruchamiają program dźwiękiem, wstawiają tło, dowiedzą się, jaki wzrost ma największy człowiek na świecie, dowiedzą się jak wygląda prosty ciąg instrukcji, do którego wstawiamy dźwięk w programie Scratch.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 11 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 11

Dzieci podczas zajęć zbudują bramkę i bramkarza, wyposażą swojego robota w czujnik odległości i silnik, nauczą się zapisywać swój program do pliku oraz otwierać istniejący projekt, doskonalą umiejętność konstruowania licznika programowego (par. losowania), zagrają mecz, nauczą się celnie strzelać do bramki, w której broni robot, stosują pętlę programową, porównują kody zapisane w aplikacjach: Scratch i LEGO. Doskonalą umiejętność pracy w zespołach, drużynach.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 10 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 10

Dzieci podczas zajęć zbudują łódkę z klocków Lego WeDo, wyposażą swojego robota w silnik i czujnik ruchu, hagrają własne dźwięki w postaci komunikatów, rozbudują robota według własnego pomysłu, będą wiedziały, jaki wpływ na ruch robota ma ustawienie pozycji czujnika. Wstawią pętle programowe i będą umiały uzasadnić jej użycie, dopasują odpowiednie tła do wybranych dźwięków.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 9 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 9

Dzieci podczas zajęć zbudują obracające się główki, wyposażą swojego robota w silnik.
Nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję.Wstawią dźwięki i losowo uruchamiany czas. Będą doskonaliły umiejętność szacowania i przeliczania czasu. Nauczą się analizowania i porównywania kodów w aplikacjach Scratch i LEGO.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 8 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 8

Dzieci podczas zajęć zbudują mechanizm uruchamiania zabawki, wyposażą swojego robota w silnik i czujnik odległości, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji tworzyć różne programy, w tym licznik odmierzania czasu w lego sekundach, wtrwalą znajomość poszczególnych bloków, z których buduje się program w środowisku LEGO, kształcą kompetencje pracy w zespole i zdrowej rywalizacji.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 7 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 7

Dzieci podczas zajęć zbudują postać małpki z klocków Lego WeDo, wyposażą swojego robota w silnik, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję,dowiedzą się, co to jest instrukcja, rozkaz, polecenie i do czego one służą? Będą umiały nazywać poszczególne bloki programu, Nauczą się nagrywać dźwięki i osadzać je w programie, nauczą się dokonywania oceny własnej pracy oraz zajęć.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 6 zajęć klasy 1

I klasa: Kod do przyszłości – 6

Dzieci podczas zajęć zbudują mechanicznego ptaka bez użycia silnika, wyposażą swojego robota w czujnik ruchu i odległości, wstawią do programu odpowiednio wybrane dźwięki, nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję, oraz doskonalą umiejętności wykorzystywania pętli programowej, znają możliwości i zasady działania czujnika ruchu.