Centrum Mistrzostwa Informacyjnego

Dzięki realizacji Centrum Mistrzostwa Informatycznego tysiące uzdolnionych informatycznie uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji. W przyszłości wielu z nich ma szansę zostać laureatami olimpiad informatycznych, a niektórzy – podobnie jak Tomasz Czajka – stać się twórcami cyfrowego świata.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).