Kodowanie/programowanie

To wydawanie komputerowi poleceń, dzięki którym komputer rozumie, co ma zrobić.

Polecenia zapisuje się w wybranym języku, zwanym językiem programowania. Osoba zajmująca się opracowywaniem poleceń w języku programowania to programista.

Programista tworzy algorytm, czyli ciąg jasno zdefiniowanych prostych poleceń, zwanych też komendami do wykonania przez komputer. Komendy zapisuje się w języku programowania – w formie tekstowej, obrazkowej lub dźwiękowej. W ten sposób tworzy się kod. Budując algorytm ważne jest, aby umieć rozbić złożone czynności na proste, na przykład polecenie: zrób jajecznicę można rozbić na mniejsze komendy: 1. Wyjmij 3 jajka z lodówki. 2. Rozgrzej 5 gram masła na patelni. 3. Jeśli masło na patelni się rozpuści, rozbij jajka na patelni, itd.. Zaprogramowana sekwencja poleceń to program/aplikacja.

Programista

To osoba zajmująca się opracowywaniem poleceń w języku programowania.

Programista tworzy algorytm, czyli ciąg jasno zdefiniowanych prostych czynności zwanych też komendami do wykonania przez komputer. Komendy zapisuje się  w formie tekstowej, obrazkowej lub dźwiękowej. 

 

Zawód programisty wymaga znajomości logiki, algorytmiki, matematyki co najmniej w podstawowym zakresie. Jednak najważniejsze umiejętności zdobywa się w praktyce. Co oznacza, że nigdy nie jest za późno, by zacząć programować. W internecie można znaleźć wiele narzędzi do samodzielnej nauki programowania dla osób w każdym wieku.

Front-end

To jest warstwa programu widoczna dla użytkowników, z którą wchodzą w interakcję – np. klikają, wpisują dane, itp. Projektowaniem front-endu zajmują się programiści zwani: front-end developerami. Ich zadaniem jest takie przygotowanie tej warstwy programu, by była ergonomiczna, atrakcyjna, dostosowana do różnych urządzeń i funkcjonalna. Obrazowo można też powiedzieć, że front-end to fasada budynku, karoseria i wyposażenie samochodu.

Back-end

To silnik całego programu niewidoczny dla użytkownika. Wszystkie działania, które wykonuje użytkownik w warstwie front-end są przekierowywane do warstwy back-end. Tam odpowiednio zaprogramowany komputer rozpoznaje sygnały płynące od użytkownika i reaguje w sposób zapisany w swoim kodzie.  Obrazowo można powiedzieć, że back-end do wnętrze budynku, silnik samochodu.

Język programowania

Służy do komunikowania się z maszynami i tworzenia programów komputerowych.

Język programowania jest językiem zrozumiałym dla komputera. Istnieją języki  wysokopoziomowe i niskopoziomowe. Języki wysokopoziomowe są łatwiejsze do zrozumienia i przyswojenia dla programistów, ponieważ swoją składnią przypominają język angielski, natomiast języki niskopoziomowe są bardziej abstrakcyjne i zbliżone do kodu maszynowego, a końcowo, do języka binarnego (zerojedynkowego).

Niektóre z języków są także wykorzystywane do kontrolowania jednych urządzeń przez drugie – np. program uruchomiony na komputerze może sterować drukarką.

Wikipedia: Obecnie na świecie istnieją tysiące języków programowania i każdego roku powstają nowe. Od języków naturalnych odróżniają się wysoką precyzją oraz jednoznacznością. Ludzie podczas komunikacji między sobą stale popełniają niewielkie błędy lub pozostawiają niedomówienia wiedząc, że rozmówca najczęściej ich zrozumie. Maszyny wykonują zadania dokładnie, dlatego każdą czynność trzeba opisać ściśle krok po kroku, ponieważ komputer nie potrafi dociec, co programista miał na myśli.

Wiele języków zostało zaprojektowanych od zera, lecz powszechna jest praktyka rozwijania już istniejących rozwiązań oraz celowego upodabniania jednego języka do innego. Pozwala to na szybsze opanowanie nowego języka przez programistów mających już doświadczenie w tworzeniu aplikacji. Potrzeba istnienia wielu różnorodnych języków wynika z dużej liczby sytuacji, w których są one wykorzystywane (…)

Programiści mają różne gusta – każdy z nich ma swój ulubiony język, w którym pisze mu się najwygodniej. Są też języki, które powstały z myślą o konkretnych zastosowaniach m.in. w przemyśle do sterowania urządzeniami, w tym robotami, dla wsparcia elektronicznego obiegu dokumentów, na potrzeby budowy stron www, obsługi wielkich baz danych i hurtowni danych, obsługi multimediów czy też budowy aplikacji mobilnych. Między innymi dlatego też nie powiodły się do dziś próby stworzenia języka uniwersalnego.

Algorytm

To ciąg jasno określonych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Można też powiedzieć, że algorytm to pewnego rodzaju przepis na osiągnięcie pożądanego efektu końcowego. W życiu codziennym przykładem algorytmu jest przepis kulinarny. Nauką zajmującą się badaniem algorytmów jest algorytmika.

Repozytorium

Za Wikipedią:

To miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w internecie(…) W przeszłości repozytoria miały formę szafy na księgi i akta urzędowe. 

Bug

(od angielskiego bug – robak) To określenie błędu używane w żargonie programistów. Oznacza usterkę lub błąd w programie, który uniemożliwia lub utrudnia jego działanie. Jednym ze sposobów wykrywania błędów jest przeprowadzanie testów przed uruchomieniem programu.

CMS (Content Management System)

To oprogramowanie oparte na gotowych szablonach, pozwalające na łatwe tworzenie serwisu WWW i późniejszą jego aktualizację. Przykładem systemu CMS jest WordPress, Joomla, Drupal

Aplikacja webowa

To program komputerowy, który pracuje z wykorzystaniem serwera i komunikuje się z klientem przez sieć internetową, często wykorzystując przeglądarkę internetową

Aplikacja mobilna

To program komputerowy zaprojektowany i działający na przenośnych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety

Responsywność

To cecha strony internetowej. Strona jest zaprojektowana w taki sposób, by jej treści wyświetlały się prawidłowo na ekranach o różnych wielkościach, w różnych przeglądarkach i na urządzeniach z różnymi systemami operacyjnymi (np. smartfony, tablety).

UX (User experience)

Wikipedia:

(ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do oprogramowaniaserwisów internetowych lub urządzeń elektronicznych. (…) Projektowanie user experience (ang. user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomicznyużyteczny, a korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję.

Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika. (…)

Jednym z narzędzi do testowania user experience są testy z użytkownikami.

Osobą zajmującą się projektowaniem rozwiązań przyjaznych użytkownikowi jest UX designer.

Serwer

To zawsze podpięty do sieci / internetu komputer, którego zadaniem jest udostępnianie zasobów (oprogramowania lub plików) innym komputerom połączonym w sieci.

Hosting

To udostępnianie przez właściciela serwera posiadanych zasobów. Rezerwuje on dla użytkownika miejsce na pliki oraz określone umową usługi serwerowe.

Software

To programy i system operacyjny, którymi posługuje się użytkownik podczas pracy na komputerze. Np. edytor tekstu, gry komputerowe.

Hardware

To części techniczne, z których zbudowany jest komputer – np. procesor, dysk twardy.

Interfejs użytkownika

Wikipedia:

Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) – przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z maszyną.

Interfejs użytkownika to część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami.  Aby stało się to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie funkcje i oprogramowanie. Najprostszy rodzaj komunikacji człowieka z maszyną to polecenia wpisywane na klawiaturze, bardziej zaawansowane sposoby obejmują używanie myszki w środowisku graficznym, komunikację głosową i zarządzanie komputerem za pomocą gestów. 

Chmura

To zestaw usług (np. miejsce na pliki, edytor tekstu, przeglądarka zdjęć), dostarczanych użytkownikowi na określonych warunkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik korzysta z rozwiązań wypracowanych przez dostawcę, ma dostęp do swoich plików z dowolnego miejsca przez sieć internetową i używa aktualnego oprogramowania.

Oprogramowanie open source

To tzw. otwarte oprogramowanie. Oznacza to, że kod, z którego zbudowany jest program jest ogólnodostępny. Z takiego oprogramowania można legalnie korzystać, rozpowszechniać i modyfikować na warunkach określonych w licencji.  Ideą open source jest właśnie to, aby każdy mógł  je rozwijać i udoskonalać z zachowaniem i szacunkiem dla praw autorskich całości, jak i części oprogramowania.

Baza danych

To zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, często w postaci tabeli. Informacje zawarte w bazie danych można przetwarzać (sortować, łączyć, wybierać wg określonych kryteriów, itp.) za pomocą dedykowanych  języków programowania takich, jak SQL dla relacyjnych baz danych. 

Backup

To kopia zapasowa ważnych dla użytkownika danych, w tym systemu operacyjnego, aplikacji, baz danych, plików, zdjęć czy też list adresów i telefonów. Zaleca się tworzenie kopi zapasowych tak często, jak to jest możliwe, aby móc szybko odtworzyć dane po awarii komputera lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem szyfrującym