Centrum Mistrzostwa Informacyjnego

Dzięki realizacji Centrum Mistrzostwa Informatycznego tysiące uzdolnionych informatycznie uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji. W przyszłości wielu z nich ma szansę zostać laureatami olimpiad informatycznych, a niektórzy – podobnie jak Tomasz Czajka – stać się twórcami cyfrowego świata.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Zdjęcie przedstawiające dziecko spędzające miły czas przed komputerem.

Zabawa 3 – Instrukcje

Zrozumienie, jak zbudowany jest komputer, pozwoli lepiej zrozumieć dziecku, jak i dlaczego on tak działa, a jednocześnie zbuduje w dziecku świadomość posiadania możliwości zapanowania nad tą maszyną i takiego rozmawiania z nią, aby realizowała nasze pomysły.