Zdjęcie przedstawiające scenariusz 6 zajęć klasy 2

II klasa: Kod do przyszłości – 6

Dzieci podczas zajęć zbudują konstrukcję mechaniczną bez użycia silnika. Wyposażą swojego robota w czujnik ruchu i odległości. Wstawią do programu odpowiednio wybrane dźwięki. Nauczą się zaprogramować zbudowaną przez siebie konstrukcję. Ułożą programy według własnego pomysłu. Podejmują próby programowania w aplikacji Scratch.

Zdjęcie przedstawiające scenariusz 4 zajęć klasy 2

II klasa: Kod do przyszłości – 4

Dzieci podczas zajęć zbudują postać lwa z klocków Lego WeDo. Wyposażą swojego robota w silnik i czujnik odległości. Nauczą się przy pomocy komputera i odpowiedniej aplikacji programować zbudowaną przez siebie konstrukcję. Zdobędą umiejętność budowania kodów w programie Scratch. Będą rozwiązywać zadania/problemy stawiane przez nauczyciela.